CEİD
Bu proje Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir.

TÜRKİYE'DE KATILIMCI DEMOKRASİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ:
TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİNİN İZLENMESİ PROJESİ

Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Hak Temelli İzleme Eğitimleri Başladı

Türkiye’de Katılımcı Demokrasinin Güçlendirilmesi: Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin İzlenmesi Projesi kapsamında 13-14-15 Şubat 2018 tarihlerinde Ankara’da ve Adana'da Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Hak Temelli İzleme Eğitimi gerçekleştirildi.

Eğitimin içeriği toplumsal cinsiyet eşitliğini ve eşitsizliklerini, kamunun eşitliği sağlamadaki sorumluluklarını, izlemenin teknik arka planını ve işlevlerini kapsayacak şekilde oluşturuldu. İzleme faaliyetinin, toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanmasında oynadığı rolün öneminin vurgulandığı eğitim, Ankara'da Dr. Gökçe Bayrakçeken ve Esen Özdemir; Adana'da Dr. Hilal Arslan ve Ebru Hanbay tarafından verildi.

Eğitime, kamu kurumlarının ve belediyelerin çalışanlarının yanı sıra, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı. İzleme çalışmalarının etkin olabilmesi ancak kamu kurumları ve sivil toplum işbirliğiyle mümkün olabildiğinden, katılımcıların bu eğitimle bir araya gelmiş olmaları, ortak anlayış oluşturulmasına katkı sundu.

Eğitimler, Gaziantep, Trabzon, Kars, İzmir ve İstanbul'da da devam edecek.

CEİD