CEİD
Bu proje Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir.

TÜRKİYE'DE KATILIMCI DEMOKRASİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ:
TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİNİN İZLENMESİ PROJESİ

Gaziantep'te Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Hak Temelli İzleme Eğitimi Gerçekleştirildi

Türkiye’de Katılımcı Demokrasinin Güçlendirilmesi: Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin İzlenmesi Projesi kapsamında 20-21-22 Şubat 2018 tarihlerinde Gaziantep'te Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Hak Temelli İzleme Eğitimi gerçekleştirildi.

İzleme faaliyetinin, toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanmasında oynadığı rolün öneminin vurgulandığı eğitime kamu kurumlarının ve belediyelerin çalışanlarının yanı sıra, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

 

13-14-15 Şubat 2018 tarihlerinde Adana ve Ankara'da gerçekleştirilen eğitimler, Trabzon, Kars, İzmir ve İstanbul'da da devam edecek.

CEİD