CEİD
Bu proje Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir.

TÜRKİYE'DE KATILIMCI DEMOKRASİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ:
TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİNİN İZLENMESİ PROJESİ

Kars ve Trabzon'da Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Hak Temelli İzleme Eğitimleri Tamamlandı

Türkiye’de Katılımcı Demokrasinin Güçlendirilmesi: Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin İzlenmesi Projesi kapsamında gerçekleştirilen Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Hak Temelli İzleme Eğitimi 27-28 Şubat ve 1 Mart 2018 tarihlerinde Trabzon ve Kars'ta başarıyla tamamlandı.

 

CEİD