CEİD
Bu proje Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir.

TÜRKİYE'DE KATILIMCI DEMOKRASİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ:
TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİNİN İZLENMESİ PROJESİ

1. Deneyim Paylaşımı Toplantısı Ankara'da Gerçekleştirildi

Türkiye’de Katılımcı Demokrasinin Güçlendirilmesi: Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin İzlenmesi Projesi kapsamında Şubat 2018-Mart 2018 tarihleri arasında Adana, Ankara, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kars ve Trabzon illerinde gerçekleştirilen Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Hak Temelli İzleme Eğitim çalışmasının değerlendirilmesi, deneyimlerin paylaşılması ve sonraki çalışmalarda yol göstermesi amacıyla 28-29 Mart 2018 tarihlerinde Ankara’da 1,5 günlük Deneyim Paylaşım Toplantısı yapıldı.

Proje paydaşlarının, eğitimlerde yer alan kamu kurumlarının, belediyelerin ve STK’ların temsilcilerinin katıldığı Deneyim Paylaşımı Toplantısı’nda gelecek eğitimlerin ihtiyaçlara yönelik planlanabilmesi ve doğru kişilere ulaşabilmesi için önemli adımlar atıldı.

CEİD