CEİD
Bu proje Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir.

TÜRKİYE'DE KATILIMCI DEMOKRASİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ:
TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİNİN İZLENMESİ PROJESİ

Yerel İzleme Platformu Gaziantep Toplantısı

Adana, Ankara, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kars ve Trabzon illerinde Yerel İzleme Platformu çalışmalarına başladı. Bu amaçla ilk toplantı 14 Mayıs 2018 tarihinde Gaziantep Kent Konseyinin ev sahipliğinde gerçekleşti.

Yerel İzleme Platformu toplantısına kamu kurumları, yerel yönetimler ve STK’lar katılım sağladı. Toplantıda Gaziantep ilinin mevcut durumu ortaya konuldu ve bugüne kadar yapılan eylem planları, toplumsal cinsiyet eşitliği ve izleme çerçevesinde değerlendirildi. İlin önceliklerinin belirtlenmesi için yürütülen tartışmaların ardından toplantı sona erdi. Platform, Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin İzlenmesi Projesi kapsamında oluşturulacak Gaziantep Yerel Eşitlik İzleme Eylem Planı çalışmalarında aktif rol üstlenecek.

CEİD