CEİD
Bu proje Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir.

TÜRKİYE'DE KATILIMCI DEMOKRASİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ:
TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİNİN İZLENMESİ PROJESİ

Ankara Yerel İzleme Platformu Toplantısı CEİD Proje Ofisinde Gerçekleştirildi

Ankara’da Yerel İzleme Platformunun ilk toplantısı Türkiye’de Katılımcı Demokrasinin Güçlendirilmesi: Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin İzlenmesi Projesi ofisinde gerçekleşti. Yoğun katılımın olduğu toplantıda verilerle Ankara konuşuldu. Farklı kurumlar tarafından Ankara’ya yönelik olarak hazırlanan eylem planları toplumsal cinsiyet eşitliği ve izleme çerçevesinde tartışıldı.

Toplantıda Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin İzlenmesi Projesi Politika ve Savunuculuk Koordinatörü Ülker Şener ve Konu Uzmanı Yelda Akıllı Şahin tarafından sunumlar yapıldı. Sunumların ardından Ankara’nın öncelikli sorun alanları katılımcılarla tartışıldı.

Platforma katılan kurum temsilcileri, 17-18-19 Temmuz 2018 tarihinde gerçekleştirilecek Ankara Yerel İzleme Atölyesi’nde yeniden bir araya gelecek.

CEİD