CEİD
Bu proje Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir.

TÜRKİYE'DE KATILIMCI DEMOKRASİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ:
TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİNİN İZLENMESİ PROJESİ

Yerel İzleme Platformu kurma çalışmaları Adana’da

Yerelde yapılan çalışmaların, eşitsizlik alanlarının görünür kılınmasına, eşitliği sağlamaya dönük politikaların günlük hayatı değiştirmesine ve dönüştürmesine yönelik katkılarından ötürü, Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin İzlenmesi Projesi, tüm uygulama illerinde Yerel İzleme Platformu kurma çalışmalarına devam ediyor.

14 Mayıs 2018 tarihinde Gaziantep ile başlayan Yerel İzleme Platformu kurma çalışmaları 28 Mayıs tarihinde Adana ile devam etti. Kolaylaştırıcılığını proje ekibinden Ülker Şener ve Ebru Hanbay Çakır’ın yaptığı toplantıda Adana’nın mevcut durumu konuşuldu, uygulamada olan eylem planları gözden geçirildi ve izlemenin toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlama noktasında yapacağı katkılar tartışıldı.  

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün ev sahipliğinde yapılan toplantıya sivil toplum örgütleri, kent konseyi ve kamu kurumları katılım sağladı.  

CEİD