CEİD
Bu proje Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir.

TÜRKİYE'DE KATILIMCI DEMOKRASİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ:
TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİNİN İZLENMESİ PROJESİ

Kars'ta Yerel İzleme Platfomu

5 Haziran 2018 tarihinde, Serhat Kalkınma Ajansı'nda gerçekleştirilen toplantı, CEİD uzmanlarından Sevinç Ünal'ın Yerel İzleme Platformu hakkında kısa bilgilendirmesi ile başladı. Sunulan toplumsal cinsiyet bazlı istatistiki veriler ışığında, Kars verileri diğer illerle karşılaştırıldı ve katılımcıların fikirleri alındı. Kars’ta hak temelli çalışan sivil toplum kuruluşlarının olmayışı ve veri paylaşımındaki bürokratik engellerin yarattığı sorunlar tartışıldı. Türkiye’nin taraf olduğu sözleşmelere, Kars Valiliği ve Kars Belediyesi'nin imzalamış olduğu protokol ve anlaşmalara değinilen toplantıda Kars Belediyesi Stratejik Plan ve Performans Planı (2015-2019) sunuldu. Ayrıca Kars Valiliği Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Kars İl Eylem Planı (2018-2021) hakkında ŞÖNİM Müdürü Selvi Rüya Ubiç tarafından bilgi verildi.

CEİD