CEİD
Bu proje Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir.

TÜRKİYE'DE KATILIMCI DEMOKRASİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ:
TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİNİN İZLENMESİ PROJESİ

Trabzon Yerel İzleme Platformu Toplantısı

Trabzon Sanayi ve Ticaret Odası'nda 19 Haziran 2018 tarihinde gerçekleştirilen toplantıda, ilk olarak katılımcılara Yerel İzleme Platformlarının oluşturulma amaçları açıklandı. Proje uygulama illerindeki mevcut durum verileri ile Trabzon İl Eylem Planı (2017-2020) ve Trabzon Valiliği 2017-2018 Yerel Eşitlik Eylem Planı tartışıldı. Trabzon'un toplumsal cinsiyet eşitliği ve eşitliğin izlenmesi konularındaki öncelikleri hakkında görüş alışverişi yapıldı. Kamu, yerel yönetim ve sivil toplum kuruluşları arasında kurulan güçlü işbirliğinin uygulamayı kolaylaştıracağı ve etkili kılacağının oldukça görünür olduğu bu toplantıda platformun yapısına dair önemli tartışmalar yürütüldü.

CEİD