CEİD
Bu proje Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir.

TÜRKİYE'DE KATILIMCI DEMOKRASİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ:
TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİNİN İZLENMESİ PROJESİ
Kitaplar


 1. Genel
 2. Din
 3. Eğitim
 4. Göçmen, Mülteci Kadınlar ve İnsan Ticareti
 5. İstihdam
 6. Kadına Yönelik Şiddet
 7. Medya
 8. Kentsel Hizmetler ve Kentsel Haklar
 9. Siyasete ve Karar Alma Süreçlerine Katılım
 10. Sağlık Hizmetleri
 11. Spor

Başlık Yazar Yayınevi / Kuruluş Yayın Tarihi
Türkiye’de Kadına Yönelik Şiddet Altınay, A., & Arat, Y 2007
Kadın Hakları Uluslararası Hukuk ve Uygulama Ayata, G., Dilek, S. E., Oder, B. E. İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları 2010
Hak Temelli İzleme ve Değerlendirme ve Toplumsal Cinsiyet Anaakımlaştırması Ayça Kurtoğlu 2015
Prevalence of intimate partner violence: findings from the WHO multi-country study on women’s health and domestic violence WHO 2006
Indicators of Gender Equality UNECE 2015
12 Ağustos 1949 Tarihli Cenevre Sözleşmeleri ve Ek Protokolleri Yamaner, M.CB. Öktem, E., Kurtdarcan, B., Uzun, M.B Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayınları 2009
Putting Women First: Ethical and Safety Recommendations for Research on Domestic Violence Against Women WHO 2001
Sağlık Çalışanları Kılavuzu Uygur, G 2016
Kadın Hakları: Uluslararası Hukuk ve Uygulama Ayata, G., Dilek, S. E., & Oder, B. E. İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları 2010
Promoting gender balanced decision-making in the European Union: International and transnational strategies for parity democracy Krook, M. L. European Community Studies Association 2001
Bridging Gender Gap in Turkey: A Milestone Towards Faster Development and Poverty Reduction Sancar, S Europe and Central Asia Region 2003
Instructions For The Education Of A Daughter Fenelon, F. S. de La M. 1708
Human rights obligations Tomaševski, K. 2001
A Vindication of the Rights of Woman Wollstonecraft, M 1792
Ortaçağ’dan Erken Modern Döneme Batı Avrupa’da Eğitim Tarihi: Yeni Yaklaşımlar Gümüş, T.T. Ulakbim 2010
Cumhuriyet ve Sağlık Eren N., Tanrıtanır, N. Türk Tabipleri Birliği Yayını 1998
2050’ye Doğru Nüfusbilim ve Yönetim: Sağlık Sistemine Bakış Akın, A. ve Ersoy, K. TÜSİAD ve UNFPA 2012
Industrial Vagina Jeffreys, S. Routledge 2009
içinde İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi: Açıklama Ve Önemli Kararlar O. Doğru ve A. Nalbant
Türkiye’de Din ve Vicdan Özgürlüğü: Sorunlar, Tespitler ve Çözüm Önerileri Şirin, T., Duymaz, E., & Yıldız, A. D. Türkiye Barolar Birliği 2003
Türkiye’de Din ve Eğitim: Son Dönemdeki Gelişmeler ve Değişim Süreci Şaşmaz, A., Aydagül, B., Tüzün, I., & Aktaşlı, İ. ERG 2011
The collective dimension of freedom of religion or belief in international law: the application of findings to the case of Turkey Yildirim, M. 2015
Examining the Right to the City from a Gender Perspective 2010
Inclusion and right to the city. Exercising women’s citizen rights: The women’s agenda for Rosario, Argentina Falú, A 2014
CEİD