CEİD
Bu proje Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir.

TÜRKİYE'DE KATILIMCI DEMOKRASİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ:
TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİNİN İZLENMESİ PROJESİ
Yönetmelikler


  1. Genel
  2. Eğitim
  3. İnsan / Kadın Ticareti
  4. İstihdam
  5. Kadına Yönelik Şiddet
  6. Kentsel Hizmetler ve Kentsel Haklar
  7. Medya
  8. Sağlık Hizmetleri
  9. Siyasete ve Karar Alma Süreçlerine Katılım
  10. Spor

Başlık Yazar Yayınevi / Kuruluş Yayın Tarihi
MEB Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği
MEB Ortaöğretim Kurumları Ödül Ve Disiplin Yönetmeliği 2007
MEB Mesleki Eğitim Merkezleri Ödül ve Disiplin Yönetmeliği 2007
MEB Yaygın Eğitim Kurumları Yönetmeliği 2010
MEB Eğitim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği 2017
MEB Okul Öncesi Eğitim Ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği 2014
MEB Ders Kitapları Ve Eğitim Araçları Yönetmeliği 2012
29656 Sayılı İnsan Ticaretiyle Mücadele ve Mağdurların Korunması Hakkında Yönetmelik TBMM Başkanlığı 2016
Yabancıların Çalışma İzinleri hakkında Kanunun Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik TBMM Başkanlığı 2012
Kara Ulaştırma Yönetmeliği TBMM Başkanlığı 2004
Uluslararası Koruma Başvuru Sahibi ve Uluslararası Koruma Statüsü Sahibi Kişilerin Çalışmasına Dair Yönetmelik TBMM Başkanlığı 2016
Geçici Koruma Sağlanan Yabancıların Çalışma İzinlerine Dair Yönetmelik TBMM Başkanlığı 2016
Genel Kadınlar ve Genelevlerin Tabi Olacakları Hükümler ve Fuhuş Yüzünden Bulaşan Zührevi Hastalıklarla Mücadele Tüzüğü TBMM Başkanlığı 1961
Gebe veya Emziren Kadınların Çalıştırılma Şartlarıyla Emzirme Odaları ve Çocuk Bakım Yurtlarına Dair Yönetmelik
4320 sayılı Kanuna ilişkin Yönetmelik
Ailenin Korunmasına Dair Kanunun Uygulanması Hakkında Yönetmelik md 13
Kadın Konukevlerinin Açılması ve İşletilmesi Hakkında Yönetmelik
ŞÖNİM Hakkında Yönetmelik, 2016
Hasta Hakları Yönetmeliği 1998
CEİD