CEİD
Bu proje Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir.

TÜRKİYE'DE KATILIMCI DEMOKRASİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ:
TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİNİN İZLENMESİ PROJESİ
Genel  Başlık Yazar Yayınevi / Kuruluş Yayın Tarihi
  Title IX at 35 National Coalition for Women and Girlis in Education 2008
  CEDAW Convention 1979
  BM İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi Birleşmiş Milletler 1948
  Avrupa Sosyal Şartı - Resmi Gazete 1989
  Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi AB 2010
  Charter of Fundamental Rights of the European Union EU 2010
  Council of Europe Istanbul Convention 2011
  Avrupa Sosyal Şartı AB 1961-1996
  BM Mültecilerin Statüsü Hakkında Sözleşme BM Mülteci Yüksek Komiserliği 1951
  BM Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Uluslararası Sözleşmesi Birleşmiş Milletler 1979
  BM Uluslararası Her Türlü Irk Ayrımcılığının Önlenmesi Sözleşmesi Birleşmiş Milletler 1969
  BM Uluslararası Çocuk Hakları Sözleşmesi Birleşmiş Milletler 1989
  BM Uluslararası Göçmen İşçi ve Ailelerinin Korunması Sözleşmesi Birleşmiş Milletler 1990
  AK Avrupa Birliği Temel Haklar Bildirgesi Avrupa Konseyi 2000
  BM Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Uluslararası Sözleşmesi Birleşmiş Milletler
  AK Gözden Geçirilmiş Avrupa Sosyal Şartı Avrupa Konseyi 1996
  AK Avrupa Kentsel Şartı ve Avrupa Kentli Hakları Bildirgesi Avrupa Konseyi Avrupa Yerel Yönetimler Konferansı 2002
  BM Medeni ve Siyasal Haklara İlişkin Uluslararası Sözleşme Birleşmiş Milletler 1976
  BM Çocuk Haklarına Dair Sözleşme Birleşmiş Milletler 1989
  BM Tüm Göçmen İşçiler ve Ailelerinin Haklarının Korunmasına Dair Uluslararası Sözleşme Birleşmiş Milletler 2003
  BM Engellilerin Haklarına İlişkin Sözleşme Birleşmiş Milletler 2007
  AK Kadına Yönelik Şiddet ve Ev İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye Dair Avrupa Konseyi Sözleşmesi (İstanbul Sözleşmesi) Avrupa Konseyi 2011
  BM Kadınlara Yönelik Her Türlü Ayrımcılığın Tasfiye Edilmesi Sözleşmesi (CEDAW) Birleşmiş Milletler 1979
  CEİD