CEİD
Bu proje Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir.

TÜRKİYE'DE KATILIMCI DEMOKRASİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ:
TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİNİN İZLENMESİ PROJESİ
Strateji / Eylem Planları


  1. Genel
  2. Eğitim
  3. İnsan / Kadın Ticareti
  4. İstihdam
  5. Kadına Yönelik Şiddet
  6. Kentsel Hizmetler ve Kentsel Haklar
  7. Medya
  8. Sağlık Hizmetleri
  9. Siyasete ve Karar Alma Süreçlerine Katılım
  10. Spor

Başlık Yazar Yayınevi / Kuruluş Yayın Tarihi
Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Ulusal Eylem Planı 2008-2013 ASPB Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü 2008
Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Ulusal Eylem Planı 2007-2010 T.C. Başbakanlık, Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü 2007
Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Ulusal Eylem Planı 2012-2015 T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü 2012
Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Ulusal Eylem Planı 2016-2020 T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü 2016
2015-2019 Stratejik Planı Gaziantep Büyükşehir Belediyesi 2015
Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) Kalkınma Bakanlığı 2013
Ankara Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Eylem Planı (TOCEP)
TÜİK Stratejik Planı 2017-2021
Adana Büyükşehir Belediyesi 2015 - 2019 Stratejik Planı
Ankara Büyükşehir Belediyesi Stratejik Planı 2015-2019
Kars Büyükşehir Belediyesi 2017 Stratejik Planı
2015-2019 Stratejik Planı İzmir Büyükşehir Belediyesi 2015
Millî Eğitim Bakanlığı 2015–2019 Stratejik Planı Milli Eğitim Bakanlığı
KEP İl Eylem Planları Milli Eğitim Bakanlığı
MEB 2017 Performans Programı
Şartlı Nakit Transferi (ŞNT) Programı
Türkiye Hayat Boyu Öğrenme Strateji Belgesi ve Eylem Planı (2014-2018)
2. Ulusal Eylem Planı (İnsan Ticareti ile Mücadelede Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi Projesi) Emniyet Genel Müdürlüğü 2009
Göç İdaresi Genel Müdürlüğü 2017-2012 Stratejik Plan Göç İdaresi Genel Müdürlüğü 2017
2013-2017 Stratejik Plan İŞKUR 2012
Ulusal İstihdam Stratejisi (2014-2023) ÇSGB 2017
T.C. Adalet Bakanlığı Stratejik Planı 2015-2019 Adalet Bakanlığı 2015
T.C. 58. Hükümet Acil Eylem Planı 2003
T.C. 60. Hükümet Programı Eylem Planı 2008
Türkiye’de Yaşlıların Durumu ve Yaşlanma Ulusal Eylem Planı T.C. Başbakanlık, Devlet Planlama Teşkilatı 2007
2009-2013 Stratejik Plan T.C. Başbakanlık, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı 2009
Stratejik Planı 2014-2018 T.C. Kalkınma Bakanlığı 2014
Bölgesel Gelişme Ulusal Stratejisi 2014-2023 T.C. Kalkınma Bakanlığı, Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Genel Müdürlüğü 2014
T.C. Sağlık Bakanlığı Stratejik Plan 2013-2017 T.C. Sağlık Bakanlığı 2012
Adana Büyükşehir Belediyesi Stratejik Planı (2007-2011) 2007
Adana Büyükşehir Belediyesi Stratejik Planı (2010-2014) Adana Büyükşehir Belediyesi 2010
Stratejik Planı (2015-2019) Adana Büyükşehir Belediyesi 2015
Stratejik Plan 2015-2019 Ankara Büyükşehir Belediyesi 2014
Büyükşehir Belediyesi Stratejik Planları 2015 - 2019 2015
Kalkınma Planı (Birinci Beş Yıl) T.C. Başbakanlık, Devlet Planlama Teşkilatı 1963
İkinci Beş Yıllık Kalkınma Planı 1968-1972 T.C. Başbakanlık, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı 1967
Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı 1973-1977 T.C. Başbakanlık, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı 1972
Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı 1979-1983 T.C. Başbakanlık, Devlet Planlama Teşkilatı 1979
Altıncı Beş Yıllık Kalkınma Planı 1990-1994 T.C. Başbakanlık, Devlet Planlama Teşkilatı 1989
Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planı 1996-2000 T.C. Başbakanlık, Devlet Planlama Teşkilatı 1995
Uzun Vadeli Strateji ve Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı 2001-2005 T.C. Başbakanlık, Devlet Planlama Teşkilatı 2000
Dokuzuncu Kalkınma Planı 2007-2013 T.C. Başbakanlık, Devlet Planlama Teşkilatı 2006
Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018), Ailenin ve Dinamik Nüfus Yapısının Korunması Programı Eylem Planı T.C. Kalkınma Bakanlığı 2015
Kırsal Alanda Kadının Güçlendirilmesi Ulusal Eylem Planı (2012- 2016) Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 2012
Stratejik Plan (2013-2017) T.C. Sağlık Bakanlığı 2012
Cinsel Sağlık ve Üreme Sağlığı Ulusal Stratejiler ve Eylem Planı (2005-2015) Sağlık Bakanlığı Ana Çocuk Sağlığı Genel Müdürlüğü 2005
CEİD