CEİD
Bu proje Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir.

TÜRKİYE'DE KATILIMCI DEMOKRASİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ:
TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİNİN İZLENMESİ PROJESİ
İstihdam  Başlık Yazar Yayınevi / Kuruluş Yayın Tarihi
  BM Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi Birleşmiş Milletler
  ILO 45 Sayılı Yeraltı İşleri (Kadınlar) Sözleşmesi ILO 1935
  ILO 102 Sayılı Sosyal Güvenlik (Asgari Standartlar) Sözleşmesi ILO 1952
  ILO 100 Sayılı Eşit Değerde İş İçin Erkek Ve Kadın İşçiler Arasında Ücret Eşitliği Hakkında Sözleşme ILO 1951
  ILO 111 Sayılı Ayrımcılık (İş Ve Meslek) Sözleşmesi ILO 1958
  ILO 122 Sayılı İstihdam Politikası Sözleşmesi ILO 1964
  ILO 156 Sayılı Erkek ve Kadın İşçiler için Eşit Fırsatlar ve Muamele: Aile Sorumlulukları Olan İşçiler Sözleşmesi ILO 1981
  ILO 171 Sayılı Gece Çalışması Sözleşmesi ILO 1990
  ILO 175 Sayılı Kısmi Zamanlı Çalışma Sözleşmesi ILO 1994
  ILO 177 Sayılı Evde Çalışma Sözleşmesi ILO 1996
  ILO 183 Sayılı Analığın Korunması Sözleşmesi ILO 2000
  AK Protokol 12: AİHS’e Ek –Ayrımcılık Yasağını Düzenleyen Protokol Avrupa Konseyi 1952
  AB Roma, Paris, Maastricht, Amsterdam, Lizbon Antlaşmaları Avrupa Birliği
  AK Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Avrupa Konseyi 1950
  AB Kadın ve Erkek Çalışanlara Eşit Ücret Prensibinin Uygulanmasına İlişkin Üye Ülke Yasalarının Yakınlaştırılması Hakkındaki Direktif Avrupa Birliği 1975
  AB Kadın ve Erkeklere İşe Alınmada, Mesleki Eğitim ve Yükselme İle Çalışma Şartlarında Eşitlik İlkesinin Uygulanmasına İlişkin Avrupa Birliği Konseyi Direktifi Avrupa Birliği 2002
  AB İşe Alma ve Mesleki Açıdan Eşit Muamelenin Sağlanması için Genel Çerçeve Oluşturan Direktif Avrupa Birliği 2001
  AB Sosyal Güvenlik Alanında Kadınlara ve Erkeklere Eşit Muamele Prensibinin Kademeli Olarak Yürürlüğe Sokulması Hakkındaki Direktif Avrupa Birliği 1976
  AB Mesleki Sosyal Güvenlik Programlarında Kadınlara ve Erkeklere Eşit Muamele Prensibinin Yürürlüğe Konulması Hakkındaki Direktif Avrupa Birliği 1976
  AB Tarım da Dahil Kendi Hesabına Çalışan Kadınlara ve Erkeklere Eşit Muamele Prensibinin Uygulanması ve Bağımsız Çalışan Kadınların Hamilelik ve Analık Dönemlerinde Korunması Hakkındaki Direktif Avrupa Birliği 1986
  AB Hamile, Yeni Doğum Yapmış ve Emziren Kadınların İşlerindeki Güvenliği ve Sağlığı İle İlgili Düzenlemeleri Teşvik Edici Önlemler Alınması Hakkındaki Direktif Avrupa Birliği 1992
  AB Ebeveyn İzni Çerçeve Antlaşması Hakkındaki Direktif Avrupa Birliği 1996
  BM İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi Birleşmiş Milletler
  ILO Kadın İşçiler için Fırsat ve Muamele Eşitliği Deklarasyonu ILO
  ILO Çalışmada Temel İlkeler ve Haklar Deklarasyonu ILO
  ILO Adil bir Küreselleşme için Sosyal Adalet Bildirgesi ILO
  CEİD