CEİD
Bu proje Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir.

TÜRKİYE'DE KATILIMCI DEMOKRASİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ:
TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİNİN İZLENMESİ PROJESİ
Kentsel Hizmetler ve Kentsel Haklar  Başlık Yazar Yayınevi / Kuruluş Yayın Tarihi
  Aalborg İmzacı Yerel Yönetimler Avrupa Kentleri Platformu 1994
  Aalbourg Taahhütleri : Sürdürülebilir Avrupa, Kentler Ve Kasabalar AB 2004
  Atina Sözleşmesi Milletlerarası Modern Mimari Kongresi CIAM 1933
  AB Avrupa’da Sürdürülebilir Topluluklar Üzerine Bristol Mutabakatı AB - Mimarlar Odası 2005
  Avrupa Yerel Yaşamda Kadin – Erkek Eşitliği Şartı Avrupa Belediyeler ve Bölgeler Konseyi - CEMR 2006
  AK Avrupa’nın Metropolitan Alanlarında İyi Yönetişime İlişkin Tavsiye Kararı No. 188 Avrupa Konseyi 2006
  AK Avrupa Kentsel Şartı-II Yeni Bir Kentlilik İçin Manifesto / Avrupa Konseyi 2008
  BM Antlaşması Birleşmiş Milletler 1945
  BM Viyana Deklarasyonu ve Eylem Programı Birleşmiş Milletler 1993
  Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler (UCLG) Kentte İnsan Hakları Gündemi Küresel Sözleşmesi UCLG-Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler 2011
  Brezilya Şehir Yasası 2001
  BM Dünya Kent Hakkı Şartı Birleşmiş Milletler 2005
  BM Desantralizasyon ve Yerel Yönetimlerin Güçlendirilmesi’ne İlişkin 21/3 Sayılı BM-Habitat Kararı Birleşmiş Milletler 2007
  BM Dünya Kent Forumu-Rio de Janerio Kent Hakkı Manifestosu Birleşmiş Milletler 2010
  Gençlerin Yerel Ve Bölgesel Yaşama Katılımlarına İlişkin Yeniden Gözden Geçirilmiş Avrupa Şartı AB 2003
  Gündem Aberdeen Commonwealth Local Government Forum 2007
  HABITAT – I BM The Vancouver Decleration 1976
  İnsan Hakları Kenti için Gwangju Prensipleri Gwangju Metropolitan City 2014
  Kadınların Kent Hakkı Şartı UNESCO 2004
  AK Kentlilerin Yerel Kamu Yaşamına Katılımına İlişkin Tavsiye Kararı Avrupa Konseyi 2001
  Montreal Haklar ve Sorumluluklar Sözleşmesi 2006
  Mexico City Kent Hakkı Sözleşmesi 2010
  AK Peyzaj Sözleşmesi Avrupa Konseyi 2000
  AB Yerel Kamu Hizmetleri Ve Bu Hizmetleri Kullananların Hakları Hakkında R(97)7 Sayılı Tavsiye Kararı Avrupa Birliği 1997
  BM Yeni Binyılda Kentler Ve Diğer Yerleşimlere İlişkin Deklarasyon’la Ilgili S-25/2 Sayılı BM Kararı Birleşmiş Milletler 2001
  Aalborg Şartı Aalborg İmzacı Yerel Yönetimler 1994
  Aalborg Commitments Aalborg İmzacı Yerel Yönetimler 2004
  Avrupa Kentte İnsan Haklarının Korunması Sözleşmesi United Cities and Local Governments (UCLG) 2000
  HABITAT – II BM 1996
  HABITAT – II Istanbul Declaration BM 1996
  HABITAT-III BM. Yeni Kentsel Gündem 2017
  Kent Hakkı Eylem Planı için Global Platform 2014
  CEİD