CEİD
Bu proje Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir.

TÜRKİYE'DE KATILIMCI DEMOKRASİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ:
TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİNİN İZLENMESİ PROJESİ
Eğitim  Başlık Yazar Yayınevi / Kuruluş Yayın Tarihi
  Beijing Declaration and Platform for Action UN 1995
  World Declaration of Education for All and Framework of Action UNESCO UNESCO 1994
  The Dakar Framework of Action, DFA (DFA) UNESCO UNESCO 2000
  AK AİHS’ne Ek Protokol Avrupa Konseyi Kamu Denetçiliği Kurumu-Ombudsman 1954
  Eğitimde Ayrımcılığa Karşı Sözleşme UNESCO İnsan Hakları Savunucuları Derneği
  Medeni ve Siyasi Haklara İlişkin Uluslararası Sözleşmeye Ek İhtiyari Protokol Birleşmiş Milletler Bakanlar Kurulu 2006
  BM Engelli Hakları Sözleşmesi Birleşmiş Milletler
  Mültecilerin Hukuki Durumuna Dair Sözleşme Birleşmiş Milletler İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı
  Mesleki ve Teknik Eğitim Sözleşmesi UNESCO UNESCO 1989
  AB Temel Haklar Şartı Avrupa Bakanlığı ASBP 2000
  Kişisel ve Siyasal Haklar Uluslararası Sözleşmesi Birleşmiş Milletler Adalet Bakanlığı UHDİGM
  AK Çocukların Cinsel Sömürü ve Cinsel İstismara Karşı Korunması Sözleşmesi Avrupa Konseyi 2011
  CEİD