CEİD
Bu proje Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir.

TÜRKİYE'DE KATILIMCI DEMOKRASİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ:
TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİNİN İZLENMESİ PROJESİ
İnsan / Kadın Ticareti  Başlık Yazar Yayınevi / Kuruluş Yayın Tarihi
  Council of Europe Convention on Action against Trafficking in Human Being. (2008). Convention on Action Against Trafficking in Human Beings AB 2008
  Convention on Preventing and Combating Violence Against Women and Domestic Violence Council of Europe 2011
  Cenevre Sözleşmesi 1951
  Sınıraşan Örgütlü Suçlara Karşı Birleşmiş Milletler Sözleşmesine Ek İnsan Ticaretinin, Özellikle Kadın ve Çocuk Ticaretinin Önlenmesine, Durdurulmasına ve Cezalandırılmasına İlişkin Protokolü UNODC 2000
  Council of Europe Convention on Action Against Trafficking in Human Being Avrupa Birliği 2005
  Explanatory Report to the Council of Europe Convention on Action Against Trafficking in Human Beings Avrupa Birliği 2005
  Uluslararası Uygulama Rehberi Mültecilerin Statüsüne Dair 1951 Sözleşmesinin ve/veya Sözleşmeye ilişkin 1967 Protokolü -1A (2) Maddesi Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği 2006
  Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women CEDAW 1979
  Declaration on the Elimination of Violence Against Women Birleşmiş Milletler 1993
  ILO 29 Sayılı Zorla Çalıştırmanın Kaldırılması Sözleşmesi ILO 1930
  ILO 105 Sayılı Zorla Çalıştırmanın Kaldırılması Sözleşmesi ILO 2011
  ILO 182 Sayılı En Kötü Biçimlerdeki Çocuk İşçiliğinin Yasaklanması ve Ortadan Kaldırılmasına İlişkin Acil Eylem Sözleşmesi ILO 1999
  ILO 189 Sayılı Evişçileri için İnsani Çalışma Koşulları ile İlgili Sözleşme ILO 2011
  Slavery Convention OHCHR 1926
  Convention for the Suppression of the Traffic in Persons and of the Exploitation of the Prostitution of Others OHCHR 1949
  The International Covenant on Civil and Political Rights – ICCPR OHCHR 1966
  Vienna Declaration and Programme of Action OHCHR 1993
  The Optional Protocol on the Sale of Children, Child Prostitution and Child Pornography OHCHR
  Convention on the Rigits of Persons with Disabilities Birleşmiş Milletler 2006
  The Council of Europe Convention on the Protection of Children Against Sexual Exploitation and Sexual Abuse Avrupa Birliği 2007
  CEİD