CEİD
Bu proje Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir.

TÜRKİYE'DE KATILIMCI DEMOKRASİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ:
TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİNİN İZLENMESİ PROJESİ
Kadına Yönelik Şiddet  Başlık Yazar Yayınevi / Kuruluş Yayın Tarihi
  BM Cenevre Sözleşmeleri Birleşmiş Milletler 1950
  AK İnsan Haklarını ve Ana Hürriyetleri Korumaya Dair Sözleşme (Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi) Avrupa Konseyi 1954
  BM Evliliğe Rıza Gösterilmesi, Asgari Evlenme Yaşı ve Evliliğin Tesciline Dair Sözleşme Birleşmiş Milletler 1964
  BM Her Türlü Irk Ayrımcılığının Yok Edilmesine Dair Uluslararası Sözleşme Birleşmiş Milletler 1965
  BM Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi Birleşmiş Milletler
  İşkencenin Önlenmesine Dair Birleşmiş Milletler Sözleşmesi 1989
  Kadınlara Yönelik Şiddetin Önlenmesi, Cezalandırılması ve Ortadan Kaldırılmasına Dair Amerikan Devletleri Sözleşmesi – Belem do Para Amerikan Devletleri Teşkilatı 1994
  BM Çocuk Haklarına Dair Sözleşmeye Ek Çocuk Satışı, Çocuk Fahişeliği ve Pornografisi ile İlgili İhtiyari Protokol Birleşmiş Milletler 2002
  BM Afrika İnsan ve Halkların Hakları Şartı’na Ek Afrika Kadın Hakları Protokolü (Maputo Protokolü) Birleşmiş Milletler 2003
  Kişilerin Zorla Kaybedilmelerine Karşı Korunmalarına Dair Uluslararası Sözleşme 2010
  BM Kadının Statüsü Komisyonu Birleşmiş Milletler 1946
  AK Parlamenterler Meclisi Avrupa Konseyi 1949
  BM Nairobi Dünya Kadın Konferansı Birleşmiş Milletler 1985
  BM CEDAW Komitesi Tavsiye Kararları (12-14-19-21-24-26-27-28-29-35) Birleşmiş Milletler
  BM Kadınlara Karşı Şiddetin Ortadan Kaldırılmasına Dair Bildirge Birleşmiş Milletler 1993
  BM Viyana Bildirgesi Birleşmiş Milletler 1993
  BM Kahire Nüfus ve Kalkınma Konferansı Birleşmiş Milletler 1994
  BM Pekin Dünya Kadın Konferansı Birleşmiş Milletler 1995
  BM Uluslararası Ceza Mahkemesi Roma Statüsü Birleşmiş Milletler 2002
  AK Bakanlar Komitesi’nin Kadınların Şiddete Karşı Korunmasına İlişkin Tavsiye Kararı Avrupa Konseyi 2002
  BM Genel Kurulu Kadın ve Kız Çocuk Ticaretine İlişkin Kararı Birleşmiş Milletler 2002
  BM 57/179 Namus Adına Kadınlara Karşı İşlenen Suçların Ortadan Kaldırılmasına Yönelik Çalışma Birleşmiş Milletler 2002
  BM Kadına Yönelik Ev İçi Şiddetle Mücadele başlıklı 58/147 Sayılı Karar Birleşmiş Milletler 2003
  BM Özel Raportörü Sigma Huda’nın raporu Birleşmiş Milletler 2004
  AK Kadına Yönelik Şiddeti Önleme ve Onunla Mücadele Etme - 15/05 Sayılı Karar Avrupa Konseyi 2004
  Opuz Kararı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi 2009
  Avrupa Kadın Şartı Avrupa Birliği 2010
  STOCKHOLM Program Avrupa Birliği 2010
  CoE Women’s Charter Avrupa Konseyi 2010
  EU European Pact Avrupa Birliği 2011
  BM CEDAW Komitesi 35 Sayılı Genel Tavsiye Kararı Birleşmiş Milletler 2017
  CEİD