CEİD
Bu proje Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir.

TÜRKİYE'DE KATILIMCI DEMOKRASİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ:
TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİNİN İZLENMESİ PROJESİ
Spor  Başlık Yazar Yayınevi / Kuruluş Yayın Tarihi
  European Parliament resolution on women and sport Avrupa Birliği Parlamentosu 2002
  EC European chart of women’s right in sports Avrupa Komisyonu 1987
  CoE European sport charter Avrupa Konseyi 2001
  BM CEDAW 25 Sayılı Genel Tavsiye Birleşmiş Milletler 1999
  BM Engelli Hakları Sözleşmesi Birleşmiş Milletler 2006
  UN International charter of physical education, physical activity and sport Birleşmiş Milletler 2014
  Olimpik antlaşma International Olympic Committee 2004
  Consensus statement on sexual harassment & abuse in sport International Olympic Committee 2007
  Avrupa Spor Etiği Kuralları 1992
  CEİD