CEİD
Bu proje Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir.

TÜRKİYE'DE KATILIMCI DEMOKRASİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ:
TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİNİN İZLENMESİ PROJESİ
Resmi Kurumların Raporları


 1. Genel
 2. Din
 3. Eğitim
 4. İnsan / Kadın Ticareti
 5. İstihdam
 6. Kadına Yönelik Şiddet
 7. Kentsel Hizmetler ve Kentsel Haklar
 8. Medya
 9. Sağlık Hizmetleri
 10. Siyasete ve Karar Alma Süreçlerine Katılım
 11. Spor

Başlık Yazar Yayınevi / Kuruluş Yayın Tarihi
Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet Araştırması Ana Rapor ASPB-HÜNEE 2014
Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet Araştırması Özet Rapor ASPB-HÜNEE 2014
Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet Ana Rapor KSGM-HÜNEE 2009
Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet Özet Rapor KSGM-HÜNEE 2009
Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet Basın Bülteni KSGM-HÜNEE 2009
Domestic Violence Against Women Main Report KSGM HÜNEE 2009
Domestic Violence Against Women Summary Report KSGM HÜNEE 2009
Domestic Violence against Women Press Release KSGM-HÜNEE 2009
Domestic Violence Against Women Main Report ASPB HÜNEE 2014
Domestic Violence Against Women Summary Report ASPB HÜNEE 2014
CEDAW 2. ve 3. Birleştirilmiş Türkiye Raporu 1993
CEDAW State Report 2-3 Turkey 1993
CEDAW 4. ve 5. Birleştirilmiş Türkiye Raporu 2003
CEDAW State Report 4-5 Turkey 2003
CEDAW 6. Turkiye Raporu 2008
CEDAW State Report 6 Turkey 2008
6. Ülke Raporuna İlişkin CEDAW Komitesi Nihai Yorumları 2010
CEDAW Ara Dönem Raporu 2012
CEDAW Interim Report 2012
CEDAW Committee Comments on Interim Report 2013
CEDAW Ara Rapor Mektup Cevap Son Versiyon 2013
CEDAW Interim Report Letter Answer Final Version 2013
CEDAW 7. Türkiye Raporu 2014
CEDAW 7th Country Report Turkey 2014
CEDAW 7. Ülke Raporu Ek1 2014
CEDAW 7. Ülke Raporu Ek2 2014
CEDAW 7. Ülke Raporu Sorular 2014
CEDAW Questions 7th Country Report 2014
CEDAW 7. Ülke Raporu Yanıtlar 2014
CEDAW 7th Country Report List of Issues 2014
Toplumsal Cinsiyet Açısından Anayasa Konulu Komisyon Raporu KEFEK-TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu 2012
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Stratejik Plan 2015-2019 2015
Şehir İçi Yollar Otobüs Durakları Yer Seçimi Kuralları TSE 2014
Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet Araştırması Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü 2015
Medya Okuryazarlığı Dersi Öğretmen El Kitabı RTÜK 2007
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Faaliyet Raporu 2016 Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu 2016
Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü 2016 Yılı İdare Faaliyet Raporu Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü 2017
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu 2016 Yılı Faaliyet Raporu Radyo ve Televizyon Üst Kurulu 2016
Türkiye Radyo Televizyon Kurumu 2015 Faaliyet Raporu Türkiye Radyo Televizyon Kurumu 2015
Türkiye Radyo Televizyon Kurumu 2014 Faaliyet Raporu Türkiye Radyo Televizyon Kurumu 2014
MEB 2017 bütçesi
Eğitim Sisteminin Kalitesinin Artırılması T. C. Kalkınma Bakanlığı Özel İhtisas Komisyonu Raporu
KEFEK 24. Dönem 4. Yasama Yılı Faaliyet Raporu 2015 KEFEK
Erken Yaşta Evlilikler Hakkında İnceleme Yapılmasına Dair Rapor KEFEK 2009
Her Alandaki Kadın İstihdamının Artırılması Ve Çözüm Önerileri Komisyon Raporu KEFEK 2013
Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Bütçeleme Komisyon Raporu KEFEK 2014
Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri Kapsamında Türkiye'nin Mevcut Durum Analizi Raporu Mazlum, S.C. ve Gündoğan A.C. TC Kalkınma Bakanlığı& Escarus 2017
Eğitimde Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin Geliştirilmesi Projesi (ETCEP) Araştırma Sonuçları
Ortaöğretimde Sınıf Tekrarı, Okul Terk Sebepleri Ve Örgün Eğitim Dışında Kalan Çocuklar Politika Önerileri Raporu 2013
Kız Çocuklarının Eğitimi Projlerinin (KEP) Araştırma Sonuçları
Yabancıların Çalışma İzinleri. 2015 Yılı Raporu ÇSGB 2015
2017-2021 Stratejik Plan İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi GM
Yıllık Göç Raporu İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi GM 2016
Kadına Yönelik Şiddetin Ortadan Kaldırılmasına Dair Bildirge Türkiye Büyük Millet Meclisi 1993
Türkiye’de İnsan Ticaretinin Farklı Formlarına Olan Talebin İncelenmesi Ayata, A., Acar, F., Rittersberger-Tılıç, H., Beşpınar, F.U., Çelik, K. İçişleri Bakanlığı 2008
Yabancıların Çalışma İzinleri: 2015 Yılı Raporu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 2015
Irregular Migration and Trafficking in Women: The Case of Turkey Erder, S. and Kaşka, S. IOM 2003
2016 Türkiye Göç Raporu GİGM 2016
Orta Vadeli Program 2011-2013 Kalkınma Bakanlığı
Türkiye’de İnsan Ticareti Mağduru Tespit Süreçlerinin Değerlendirilmesi Sever, M. Demir, O. Ö. ve Kahya, Y. IOM 2012
Türkiye’ye Düzensiz Emek Göçü ve Göçmenlerin İşgücü Piyasasındaki Durumları Toksöz, G., Erdoğdu, S. ve Kaşka, S. IOM 2012
Türk Hukukunda İnsan Ticareti Suçu El Kitabı Yenidünya, C. A. v.d. Adalet Bakanlığı ve IOM 2009
Aile İçi Şiddetin Sebep ve Sonuçları Aile Araştırma Kurumu 1995
Türkiye’de Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet Araştırması Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü 2009
Türkiye’de Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet Araştırması Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü 2015
Onuncu Kalkınma Planı, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Çalışma Grubu Raporu Kalkınma Bakanlığı 2013
Sağlık Bakanlığı İstatistikleri
Onuncu Kalkınma Planı Toplumsal Cinsiyet Çalışma Grubu Raporu Akın, A Kalkınma Bakanlığı 2013
Avrupa Birliği ve Türkiye: Kadınlar için Birlikte Avrupa Delegasyonu 2016
Avrupa Ülkeleri Anayasalarında Toplumsal Cinsiyet ve Kadın-Erkek Eşitliği ile İlgili Düzenlemeler Eroğlu, F Türkiye Büyük Millet Meclisi Araştırma Merkezi 2011
Yakın Dönem Anayasalarında Toplumsal Cinsiyet ve Kadın-Erkek Eşitliği ile İlgili Düzenlemeler Arjantin, Güney Afrika, Kenya, Kolombiya, Paraguay, Ruanda, Uganda Eroğlu, F Türkiye Büyük Millet Meclisi Araştırma Merkezi 2012
EU-Turkey: In Istanbul on women’s rights and gender equality European Commission 2013
Gender Equality In Turkey Müftüler-Baç, M European Parliamentary Research Service 2012
AB ve Türkiye’de Kadınların Hakları ve Rolü Olsson, J. & Onanç, G Avrupa Birliği 2010
Türk Parlamento Tarihinde Kadın Parlamenterler TBMM 2009
Kadın Hakları ve Ombudsmanlık Kamu Denetçiliği Kurumu 2017
Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Parlamento İhtiyaç Analizi Çalıştayı ve Öz Değerlendirme Uygulaması KEFEK-TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu 2012
Türkiye’de Kadın İşgücü Profili ve İstatistiklerinin Analizi Toksöz G., Dedeoğlu S. , Kaya Bahçe S., Memiş E. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı 2014
Diyanet İşleri Başkanlığı 2017 Yılı İdare Faaliyet Raporu Diyanet İşleri Başkanlığı 2017
Diyanet İşleri Başkanlığı 2016 Yılı İdare Faaliyet Raporu Diyanet İşleri Başkanlığı 2016
Diyanet İşleri Başkanlığının Ailenin Korunması ve Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesi Konusunda Görüş ve Yaklaşımları Diyanet İşleri Başkanlığı 2015
Türkiye’de Dini Hayat Araştırması Diyanet İşleri Başkanlığı 2014
Aile Bütünlüğünü Olumsuz Etkileyen Unsurlar ile Boşanma Olaylarının Araştırılması ve Aile Kurumunun Güçlendirilmesi İçin Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonu Raporu TBMM 2016
Kadının Güçlenmesi Stratejisi ve Eylem Planı 2018-2023 T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü 2018
Avrupa Ülkeleri Anayasalarında Toplumsal Cinsiyet ve Kadın-Erkek Eşitliği ile İlgili Düzenlemeler Eroğlu, F. TBMM Araşturma Merkezi 2011
CEİD