CEİD
Bu proje Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir.

TÜRKİYE'DE KATILIMCI DEMOKRASİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ:
TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİNİN İZLENMESİ PROJESİ
Sivil Kuruluşların Raporları


 1. Genel
 2. Din
 3. Eğitim
 4. İnsan / Kadın Ticareti
 5. İstihdam
 6. Kadına Yönelik Şiddet
 7. Kentsel Hizmetler ve Kentsel Haklar
 8. Medya
 9. Sağlık Hizmetleri
 10. Siyasete ve Karar Alma Süreçlerine Katılım
 11. Spor

Başlık Yazar Yayınevi / Kuruluş Yayın Tarihi
CEDAW Ara Rapora Iliskin Komite Degerlendirmesi 2013
Mor Çatı 6284 Kanun Uygulamaları Izleme Raporu Mor Cati 2014
IHD Dogu ve Guneydogu Bolgesi Kadin Katliamlari ve Kadina Yonelik Siddet Raporu İHD 2012
IHD Dogu ve Guneydogu Bolgesi Kadin Katliamlari ve Kadina Yonelik Siddet Raporu İHD 2013
TUSEV Awid Forum Vaka Analizi TÜSEV 2013
TUSEV Benim Bedenim Vaka Analizi TÜSEV 2013
CEDAW 7th NGO Shadow Report CEDAW Türkiye Komitesi 2016
CEDAW 7th NGO Shadow Report (focused on headscarf) CPRER Turkey CEDAW Türkiye Komitesi 2010
Federation of Women Associations CEDAW Report -WAT_Turkey46 Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu
KADEM CEDAW Gölge Raporu KADEM 2016
C20 Toplumsal Cinsiyet Esitligi Arka Plan Metni C20 2015
81 İl İçin Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Karnesi 2014 Demirdirek, H., Şener, Ü. TEPAV 2014
Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Veri Çalışması TEPAV-Kadın Dostu Kentler Projesi 2014
Nisan 2010 - Aralık 2011 Mor Çatı İzleme Raporu Mor Çatı 2011
2013 KEIG Türkiye'de Kadın Emeği ve Istihdam 12 Il Degerlendirmesi KEİG 2013
2013 KEIG Türkiye'de Kadın Emeği ve Istihdami Politika Metni KEİG 2013
ERG 2011 Egitim Izleme Raporu ERG 2011
ERG 2013 Egitim Izleme Raporu Basin Dosyasi ERG 2013
Türkiye'de Erken Çocukluk Bakımı ve Okul Öncesi Eğitime Katılım ERG & AÇEV 2017
Türkiye'de Öğrenci Başarısında Eşitsizliğin Belirleyicileri Egitim Reformu Girişimi 2009
Meslek Liselerinde Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Egitim Reformu Girişimi & Çelikel Eğitim Vakfı & Friedrich-Ebert-Stiftung 2015
Haritalama Çalışması Raporu Eryılmaz, Dilek, S., Karan, U İstanbul Bilgi Üniversitesi 2010
Türkiye’de Cinsel Yönelim veya Cinsiyet Kimliği Temelinde Ayrımcılığın İzlenmesi Raporu Güner, U., Kalkan, P., Öz, Y. İstanbul Bilgi Üniversitesi 2011
Kadın-Erkek Eşitliğine Doğru Yürüyüş: Eğitim, Çalışma Yaşamı ve Siyaset S. Sancar, M. Tan, Y. Ecevit TÜSİAD 2000
Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü 2013
Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Mekanizması İzleme Modeli Kurtoğlu, A. , Bayrakçeken, G., Ülker, G CEİD 2014
81 il için Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Karnesi 2016 TEPAV 2016
Belediyelerde Kadın, Kadınlar için Belediye TESEV 2017
Türkiye’de Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği: Sorunlar, Öncelikler ve Çözüm Önerileri S. Sancar, M. Tan, Y. Ecevit, S. Acuner TÜSİAD ve KAGİDER 2008
Türkiye’de Irk veya Etnik Köken Temelinde Ayrımcılığın İzlenmesi Raporu Alp, S. ve Taştan, N 2011
Birleşmiş Milletler’de Kadının İnsan Hakları Ve Türkiye’nin Taahhütleri Anıl, E Kadının İnsan Hakları Projesi 2001
Eğitim Hakkı ve İnsan Hakları Eğitimi Ataman, H İnsan Hakları Gündemi Derneği 2008
Toplumsal Cinsiyet Bağımsız, Güçlü, Dönüşen Bir Sivil Hareket Olarak Kadın Hareketi Ayman, Z. STGM 2011
Eğitim İzleme Raporu 2013 ERG 2014
Karma Eğitim Dosyası, Eğitime Bakış Eğitim-Bir-Sen 2012
BMT-KAAĞ Kadın Akademisyenler Ağı Projesi Raporu Sağlamer, et al Cenkler Matbaacılık 2013
2015 LGBTİ’lerin Hukuk Ve Adalete Erişimi Raporu SPoD 2015
Ayrımcılık Yasağı Ve Türkiye İnsan Hakları Ve Eşitlik Kurumu Raporu KAOS-GL 2017
Eğitim-Sen 2016-2017 Eğitim Öğretim Dönemi Eğitimde Cinsiyetçilik Raporu Eğitim-Sen 2017
ERG Eğitim İzleme Raporu 2016-2017 ERG 2017
2017 Eğitim Değerlendirme Raporu TEDMEM 2017
İHD Raporları İHD
Eğitime Bakış: 2017 İzleme ve Değerlendirme Raporu Eğitim-Bir-Sen 2017
Yükseköğretime Bakış: 2017 İzleme ve Değerlendirme Raporu Eğitim-Bir-Sen 2017
Yükseköğretime Bakış: 2017 İzleme ve Değerlendirme Raporu Eğitim-Bir-Sen 2017
Eğitim Çıktılarında Cinsiyet Farklılıkları: Avrupa’da Alınan Tedbirler ve Mevcut Durum 2010
İstanbul’daki Suriyeli Mültecilere İlişkin Zarar Görebilirlik Değerlendirme Rapor Hayata Destek Derneği 2016
İnsan Ticareti Suçunu Anlamak: STK’lar için Rehber İnsan Kaynağını Geliştirme Vakfı 2017
İnsan Ticareti ile Mücadelede Karşılaşılan Güçlükler ve Öneriler İKGV 2017
İnsan Ticareti Mücadele Programı İKGV 2018
Kadın Ticareti ile Mücadele Çalışmalarımız Kadın Dayanışması Vakfı 2017
Şartlı Nakit Transferi Programı Sektörlerarası Çocuk Kurulu 2017
Mor Çatı İzleme Raporu Mor Çatı 2010
6284 Kanun Uygulamaları Raporu Mor Çatı
Erkek Şiddetiyle Mücadele Mekanizmalarını İzleme Raporu Mor Çatı
Kamu Hastaneleri Kürtaj Uygulamaları Araştırma Raporu Mor Çatı
Veri Toplama ve Yönetim Modellerine Karşılaştırmalı Bakış Mor Çatı
Cinsel Yönelim ve Cinsiyet Kimliği Temelli İnsan Hakları İzleme Raporu KAOS GL 2013
Yogyakarta İlkeleri Işığında Türkiye'de Mevzuat ve Ayrımcılık Pembe Hayat - Kaos GL 2014
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Mevzuatının LGBTİ Haklar Açısından İrdelenmesi Açık Toplum Vakfı - Kaos GL
Cinsel Yönelim ve Cinsiyet Kimliği Temelli İnsan Hakları İhlalleri İzleme Raporu KAOS GL 2012
Cinsel Yönelim ve Cinsiyet Kimliği Temelli İnsan Hakları İzleme Ara Raporu KAOS GL 2016
Cinsel Yönelim ve Cinsiyet Kimliği Temelli İnsan Hakları İhlalleri İzleme Raporu KAOS GL 2014
Cinsel Yönelim ve Cinsiyet Kimliği Temelli İnsan Hakları İhlalleri İzleme Raporu KAOS GL 2015
Cinsel Yönelim ve Cinsiyet Kimliği Temelli İnsan Hakları İhlalleri İzleme Raporu KAOS GL 2016
Türkiye İnsan Hakları Raporu 2008 Türkiye İnsan Hakları Vakfı 2008
Türkiye İnsan Hakları Raporu 2009 Türkiye İnsan Hakları Vakfı 2009
Türkiye İnsan Hakları Raporu 2010 Türkiye İnsan Hakları Vakfı 2010
Türkiye İnsan Hakları Raporu 2011 Türkiye İnsan Hakları Vakfı 2011
Türkiye İnsan Hakları Raporu 2012 Türkiye İnsan Hakları Vakfı 2012
Türkiye İnsan Hakları Raporu 2013 Türkiye İnsan Hakları Vakfı 2013
Türkiye İnsan Hakları Raporu 2014 Türkiye İnsan Hakları Vakfı 2014
Türkiye İnsan Hakları Raporu 2011 MAZLUMDER 2011
Türkiye Kadınlara Yönelik Gözaltında Cinsel Şiddete Son Uluslararası Af Örgütü 2003
Türkiye'de Engellilere Yönelik Ayrımcılık ve Hak İhlalleri Eşit Haklar için İzleme Derneği 2011
Freedom of Peaceful Assembly Monitoring Report Eşit Haklar İçin İzleme Derneği 2016
Televizyon Dizilerinde Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Araştırması TÜSİAD 2018
Medya İzleme Raporu KAOS GL 2015
Medya Raporu KAOS GL 2014
LGBT Medya Raporu - 2013 KAOS GL 2013
Medya Raporu 2012 KAOS GL 2012
Medya İzleme Raporu 2016 KAOS GL 2016
Cinsellik Çok Boyutludur Basın Açıklaması CETAD ve Türkiye Psikiyatri Derneği 2015
Türkiye’de Engellilere Yönelik Ayrımcılık ve Hak İhlalleri 2011 Yılı İzleme Raporu Eşit Haklar için İzleme Derneği 2012
Türkiye Sağlık Raporu 2012 Halk Sağlığı Uzmanları Derneği 2012
Türkiye Sağlık Raporu, 2014 Halk Sağlığı Uzmanları Derneği 2014
Türkiye’de Üreme Haklarının Yasa Temelleri İnsan Kaynağını Geliştirme Vakfı 2013
Vakalarla Türkiye’de Üreme Hakları İnsan Kaynağını Geliştirme Vakfı 2012
Fiili Kürtaj Yasağı Devam Ediyor Kadın Dayanışma Vakfı
Türkiye’de Geçicı̇ Koruma Altında Suriyeliler ve Seks İşçiliği Kırmızı Şemsiye Cinsel Sağlık ve İnsan Hakları Derneği 2017
Türkiye’de Seks İşçilerinin Cinsel Sağlık ve Üreme Sağlığı Kırmızı Şemsiye Cinsel Sağlık ve İnsan Hakları Derneği 2015
Türkiye’de Kadın Sağlığı Politikaları Forumu 2014 Mavi Kalem 2014
6284 Sayılı Ka¬nunun Uygulama¬ları İzleme Raporu 2014
Kadına Karşı Şiddetle Mücadele: Yasalar, Politikalar, Uygulamalar Mor Çatı 2012
Yogyakarta İlkeleri Işığında Türkiye’de Mevzuat ve Ayrımcılık Pembe Hayat ve Kaos GL 2015
Türkiye’de HIV ile Yaşayanların Yaşadıkları Hak İhlalleri Raporu 3 Pozitif Yaşam Derneği 2009
Cinsel Yönelim ve Cinsiyet Kimliği Temelli İnsan Hakları İhlalleri İzleme Raporu Sosyal Politikalar Cinsiyet Kimliği ve Cinsel Yönelim Çalışmaları Derneği (SPoD) 2012
Güvenli Annelik Eğitim ve Danışmanlık Programı ve Kadın Sağlığı Eğitim Programı Raporları Türkiye Aile Sağlığı ve Planlaması Vakfı (TAPV) 2012
Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezleri Raporu Türkiye İnsan Hakları Vakfı 2017
Suriyeli Sığınmacılar ve Sağlık Hizmetleri Raporu Türk Tabipler Birliği 2014
2050’ye Doğru Nüfusbilim ve Yönetim: Eğitim, Sağlık, İşgücü ve Sağlık ve Sosyal Güvenlik Sistemlerine Yansımalar TÜSİAD ve UNFPA 2012
Mevzuattan Uygulamaya Engelli Hakları İzleme Raporu Toplumsal Haklar ve Araştırmalar Derneği (TOHAD) 2015
Çocuk Hakları İzleme ve Raporlama Uluslararası Çocuk Merkezi
Yasal Ancak Ulaşılabilir Değil: Türkiye’deki Devlet Hastanelerinde Kürtaj Hizmetleri Kadir Has Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Merkezi 2016
Cinsel Sağlık ve Üreme Sağlığı Araştırması CETAD 2006
Tür¬kiye’de Gerçekleşen Homofobi ve Transfobi Temelli Nefret Suçları Raporu Kaos GL 2015
Türkiye’de Özel Sektör Çalışanı Lezbiyen, Gey, Biseksüel, Trans ve İntersekslerin Durumu: 2017 Yılı Araştırması KAOS GL 2017
30 Mart 2014 Mahalli İdareler İle Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Gözlem Raporu Eşit Haklar İçin İzleme Derneği 2014
Türkiye'de Cinsiyet Eşitliğine Elverişli Ortamın Oluşturulması 2013
Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Mevzuatının Uygulanmasının İzlenmesi KEFEK-TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu 2014
Yerel Yönetimlerde Kadın ve Kayyum Raporu Güneydoğu Anadolu Bölgesi Belediyeler Birliği 2016
Yerel Yönetimlerde Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Bütçeleme Kılavuzu Klatzer, E TESEV 2012
Siyasette Kadın Temsili Araştırması KONDA 2011
Kadın Dostu Kentler Avrupa’dan Örnekler Şenol, N. UNFPA 2008
Cinsiyet Eşitliği Yolunda Yerel Siyaset Raporu KA-DER 2006
Kota El Kitabı: Geçici Özel Önlem Politikası KA-DER 2007
Yerel Yönetimler Danışma Kurulu Ankara, Yerel Yönetimlerde Cinsiyet Eşitliği Yaklaşımı: Bir Pilot Çalışma KA-DER 2013
TBMM 24. Dönem Kadın Milletvekilleri ve Cinsiyet Eşitliği İle İlgili Yasama Faaliyetleri KA-DER 2013
2015 Genel Seçimlerinde Toplumsal Cinsiyet Eşitliği KA-DER 2015
Siyasal Parti Belgelerine Toplumsal Cinsiyet Perspektifinden Bakmak KA-DER 2015
Cinsiyet Eşitliği Yolunda Yerel Politikalar Raporu KA-DER 2015
Yerelde Toplumsal Cinsiyet Eşitliği İçin Araçlar ve Mekanizmalar KA-DER 2015
Yasama Faaliyetlerinde Toplumsal Cinsiyetin Anaakımlaştırılması KA-DER 2016
Kadın Dostu Kentler 2013 Yıl Sonu Kitapçığı Kadın Dostu Kentler 2013
Women Matter Türkiye 2016 Türkiye’nin Potansiyeli: Kadının İş Dünyasındaki Yeri TÜSİAD 2016
Kent Konseyleri Sorunlar ve Beklentiler Yavuz, S Türkiye Kent Konseyleri Birliği 2016
Eril Siyasetle Kadın Halleri Arasında: Türkiye’de 23.Dönem Kadın Milletvekilleri Araştırma Raporu KA-DER 2009
Parti Program ve Tüzüklerinin Feminist Perspektiften Değerlendirilmesi Kadın Koalisyonu Seçim İzleme Grubu 2015
Genel Seçimleri Kadın Adayların Dağılımı Kadın Koalisyonu 2015
Parti Program ve Tüzüklerinin Feminist Perspektiften Değerlendirilmesi Kadın Koalisyonu 2015
Türkiye’de üniversiteli kadın ve erkeklerin fiziksel aktivite ve spora katılımı Kadınlar için Spor ve Fiziksel Aktivite Derneği 2014
Spor kurumlarında toplumsal cinsiyetin temsili Kadınlar için Spor ve Fiziksel Aktivite Derneği 2016
Spor eğitimi alanında toplumsal cinsiyet eşitliği Kadınlar için Spor ve Fiziksel Aktivite Derneği 2017
Değişen Türkiye’de Din, Toplum ve Siyaset Ali Çarkoğlu ve Binnaz Toprak TESEV 2006
Türkiye’de Dindarlık: Uluslararası Bir Karşılaştırma A. Çarkoğlu ve E.Kalaycıoğlu Sabancı Üniversitesi 2013
Türkiye’deki Ortalama İnsan Kim? KONDA 2016
Türkiye Aile Yapısı KONDA 2012
Başını Örtme Ve Türban Araştırması KONDA 2010
Türkiye’de Kadınlarda İnsan Hakları Farkındalığı ve Davranışları Araştırması KONDA 2008
Gündelik Yaşamda Din, Laiklik ve Türban Araştırması KONDA 2007
Türkiye’de Din veya İnanç Temelinde Ayrımcılığın İzlenmesi Raporu Kayabaş, E ve Kütküt, Ö. M 2011
Sivil Toplum Endeksi Projesi Raporu TÜSEV 2011
Din Eğitimi İndeksi 2015-2016: Eğitim-Öğretim Döneminde Temel Din Eğitimi Göstergeleri YEKDER
Türkiye’de İnanç Grupları: Sorunlar ve Taleplere Yönelik Yeni bir Çerçeve K. Ayhan, Ö.Genç Bilgi Üniversitesi 2011
Türkiye’de Dini Ayrımcılık Raporu MAZLUMDER 2010
BM Kadının Statüsü Komisyonu 61. Oturumu Gözlem Raporu KADEM 2016
Türkiye’nin CEDAW Komitesi’ne Sunduğu Yedinci Periyodik Rapor için STK Gölge Raporu KADEM 2016
Türkiye’nin GREVIO’ya Sunacağı Dönemsel Anket Cevabı İçin STK Gölge Rapor KADEM 2017
Türkiye’de Dini Ayrımcılık Raporu MAZLUMDER 2010
1964-2011 Türkiye’de ve Dünyada Başörtüsü Yasağı Kronolojisi MAZLUMDER 2011
Kamp Dışında Yaşayan Suriyeli Kadın Sığınmacılar Raporu MALZUMDERE 2014
Dünü, Bugünü Yarınıyla Başörtüsü Meselesi Y.C.Saka, G.B.Altınöz ARGE Enstitüsü 2011
Türkiye’nin Örtülü Gerçeği; Başörtüsü Yasağı Alan Araştırması Hazar Eğitim Kültür ve Dayanışma Derneği 2007
Türkiye’de İslami STK’ların Kurumsal Yapı ve Faaliyetlerinin Değişimi Sunar, L. Kurumsal Yönetim Akademisi 2018
Camilerin Kadınlar Bölümünü Güzelleştirme (3T) Projesi Erdemli, K.A İslam Araştırmaları Merkezi 2013
Başörtüsü Yasağı ve Ayrımcılık: Uzman Meslek Sahibi Başörtülü Kadınlar Cindoğlu, D TESEV 2010
CEİD